© Boden Mail
Miljöbrev   Miljöbrevet Vad betyder egentligen en dag? Det är en fråga utan enkelt svar. Naturligtvis finns det dagar som förändrar ditt liv. Som dagen du får ditt första barn eller dagen då påssjukan bryter ut. Det finns också dagar vi aldrig märker, som dränks i de rutiner vi kallar vardag. Dagar som är precis som alla andra. Hur ofta märker du då, dessa dagar, om ditt brev kommer fram den ena dagen eller den andra? Vi på Boden och Luleå Mail har räknat ut att om hälften av vår post kommer fram en dag senare än vanligt, så skulle vi spara in 20% av vårt koldioxidutsläpp, vilket är samma värde Sverige förbundit sig inom EU att spara till år 2020. Det är en fantastisk och direkt möjlighet att påverka vår närmiljö. Självklart hoppas vi att så många som möjligt ska ta chansen med vårt Miljöbrev. Vad innebär det för dig? För kunden innebär Miljöbrevet ingen skillnad i hanteringen. Men om något brev måste ut dagen efter (landsting) där kuvertet är förmärkt med ett stort B så kryssar du över B så blir brevet automatiskt ett A-brev med övernattsbefordran. Övriga kunder. Om något brev måste utdelas dagen efter inlämnandet, så ritar man ett stort A i vänstra hörnet då blir brevet ett A- brev med övernattsbefordran. Skillnaden mellan Miljöbrevet och A- och B-brev är att ett A-brev till 100% levereras till adressaten dagen efter inlämnande, det som kallas övernattsbefordran. Medan ett B-brev tar 3 dagar efter inlämnande att nå adressaten. Miljöbrevet fungerar så att 50% utdelas dagen efter inlämnande, 50% utdelas 2 dagar efter inlämnande och så fortskrider det dag efter dag. För miljön är skillnaden 9-10 ton mindre utsläpp av koldioxid redan första året, för dig är det i princip ingen skillnad alls.