© Boden Mail
Utvärdering Miljöbrev Efter en månad från starten för Miljöbrevet visar utvärderingen att ca 75% är mijöbrev och 25% är A-brev. Vår målsättning är att minst 95% levereras som Miljöbrev för att vi ska klara vårt miljömål på en minskning av koldioxidutsläppet med minst 9-10 ton/år.   Preliminära beräkningar för november, första månaden med Miljöbrevet visar att vi sparat ca 12%. Vår målsättning är inte nådd eftersom det fortfarande är för många A-brev, vilket vi tror beror på att vår information om Miljöbrevet inte riktigt nått fram till våra kunder.   Därför ska vi förtydliga skillnaden mellan Miljöbrev och A-brev. Miljöbrev Om du lämnar in 100 brev på måndag så delas 50 st ut på tisdag och resterande 50 brev på onsdag  Observera, att 50% av Miljöbreven utdelas som A-brev och att Miljöbrevet alltid är utdelat inom 2 dagar A-brev Om du lämnar in 100 brev på måndag så delas alla ut på tisdag